START

Nowe władze klubu.

 W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków naszego klubu. Uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli sprawozdanie z działalności w latach 2015-2016 oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. Raz jeszcze pragnę podziękować za dotychczasową współpracę Paniom Annie Komorek i Katarzynie Ostrowskiej-Kupidurze oraz Panom Mariuszowi Łuszczykowi i Marcinowi Wróblowi.

Następnie uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego dokonali wyboru nowego Prezesa, członków Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu.

Walne Zebranie dokonało następującego wyboru:
 
Zarząd Klubu
Tomasz Radomiński - Prezes
Jerzy Wąsak - vicePrezes
Marcin Wróbel - Sekretarz
Kinga Ulicka - Skarbnik
Radosław Łastowiecki
 
Komisja Rewizyjna Klubu
Wojciech Biardzki - Przewodniczący Komisji
Andrzej Jedynak - Sekretarz
Jacek Stupnicki
 
Niestety nie udało się dokonać zmian w Statucie Klubu ponieważ do tego wymagana jest co najmniej połowa uprawnionych członków klubu. Dlatego w ciągu najbliższych 3 tygodni Zarząd Klubu wyznaczy termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w celu przeprowadzenia głosowania nad tymi zmianami.

 

 

ANAKONDA

 

Anakonda - Szkoła Pływania

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki na bloga