Charakterystyka grup szkoleniowych

Grupa początkująca

W tej grupie uczestnicy zajęć oswajają się z wodą.
Ćwiczenia:
– ćwiczenia oddechowe i wypornościowe,
– prawidłowe ułożenie ciała w wodzie,
– technika pracy nóg do stylu grzbietowego i dowolnego,
– technika pracy ramion do stylu grzbietowego.
Spodziewane umiejętności na zakończenie szkolenia: samodzielnie przepłynięcie stylem grzbietowym 25 m oraz podstawy stylu dowolnego.
Dodatkowo – swobodny skok do wody ze słupka startowego oraz wślizg z brzegu basenu do wody.

Grupa doskonaląca

W tej grupie uczestnicy doskonalą pływanie stylem grzbietowym oraz pływanie stylem dowolnym. Uczą się pływania stylem klasycznym i podstaw stylu motylkowego.
Ćwiczenia:
– ćwiczenia rotacji i prawidłowego oddechu w stylu dowolnym,
– technika pracy ramion w stylu dowolnym,
– technika pracy nóg w stylu klasycznym i motylkowym,
– technika pracy ramion w stylu klasycznym,
– nauka skoku startowego.
Spodziewane umiejętności na zakończenie szkolenia: swobodne pływanie stylem grzbietowym i dowolnym, podstawy stylu klasycznego, przygotowanie do nauki stylu motylkowego. Uczestnik zajęć powinien spełniać wymogi na przyjęcie do grupy zaawansowanej.
Dodatkowo – możliwość zdobycia karty pływackiej.

Grupa zaawansowana

W tej grupie uczestnicy doskonalą wszystkie style pływackie.
Ćwiczenia:
– doskonalenie stylu dowolnego,
– koordynacja pracy ramion i nóg w stylu klasycznym,
– praca ramion w stylu motylkowym,
– skok startowy ze słupka startowego,
– skok startowy w stylu grzbietowym,
– nawroty.
W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z przepisami pływackimi obowiązującymi zawodników, w tym z procedurą startową w czasie trwania zawodów pływackich.
Dodatkowo – możliwość wzięcia udziału w zawodach pływackich.

Chcesz do nas dołączyć?

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych!

Zapisz się na zajęcia