Szanowni Państwo zachęcam do rejestracji w systemie ActiveNow aby móc w pełni korzystać z naszych zajęć.
Jedną z możliwości po zarejestrowaniu jest możliwość samodzielnego odwoływania i zapisywania się na odrabianie zajęć poprzez swój Panel Klienta.

Aby odwołać zajęcia należy kliknąć w pasek Najbliższe zajęcia znaleźć lekcję, którą chce się odwołać i wybrać Odwołaj zajęcia.

Aby zapisać się na odrabianie zajęć należy kliknąć w pasek Odrabianie zajęć znaleźć odpowiednie zajęcia, a następnie nacisnąć przycisk Zapisz się.
Zajęcia w danej grupie będą dostępne do odrabiania tylko w przypadku kiedy grupa nie będzie pełna lub kiedy ktoś z danej grupy odwoła zajęcia.

Dlatego tak ważne jest aby Państwo pilnowali i zgłaszali samodzielnie nieobecność na zajęciach. Umożliwi to Państwu w przyszłości zgłaszanie się na odrabianie oraz pozwali innym osobom zgłosić się na odrobienie zajęć na Państwa miejsce w grupie.
W przypadku kiedy nie zgłoszą Państwo nieobecności odrobić ją można tylko po zgłoszeniu tego faktu do mnie osobiście, abym mógł z panelu administratora dopisać Państwa na odrobienie zajęć w wybranej przez Państwa grupie.

Logo_footer   
     © 2018-2022 Wsparcie: www.boria.pl