Koszty zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Koszt zajęć w roku szkolnym 2023/2024

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

50 PLN za 1 zajęcia

opłatę wnosimy w cyklu miesięcznym z góry i zależna jest od ilości zajęć w miesiącu ( 50 PLN x ilość zajęć w miesiącu)

W koszt zajęć wchodzi bilet zajęciowy na lekcję.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Koszt jednej lekcji wynosi:

110 PLN

przy jednej osobie

150 PLN

przy dwóch osobach (po 75 PLN od osoby)

180 PLN

przy trzech osobach (po 60 PLN od osoby)

UWAGA!

Przy zajęciach indywidualnych każda osoba dodatkowo ponosi koszt biletu wejściowego na pływalnię wg aktualnego cennika.

Informacje rozliczeniowe

Opłatę  z góry dokonujemy przed pierwszymi zajęciami każdego okresu rozliczeniowego przelewem na konto bankowe:

ING Bank Śląski o/Mińsk Mazowiecki
27 1050 1894 1000 0091 3081 7431
Tomasz Radomiński Szkoła Pływania „ANAKONDA”

W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko, okres rozliczeniowy.